Atamalar

Parent Previous Next

Bir değişkene bir bilgi aktarmak := terimi kullanılır ancak her değişkene her bilgi aktarılamaz.

Örneğin:


Var

 str : string;

. num : integer;

begin

.

.

 str := 123;

 num := 'hadi sayi yazalım...';

.

.

end;


Bu şartlar altında derleyici hata verecektir. Yapılan atamanın tiplerine dikkat edilmesi gereklidir.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment