Break Komutu

Parent Previous Next

Break komutu bir döngüsel blok içerisinden istem dışı çıkılmasını sağlar.


Örnek


 z := 50;

 n := 1;

 while n<z do

 begin

   if n=12 then

     break;

   n := n + 1;

   z := z - 1;

 end;

       

n 12 olduğunda bloğun alttaki komutlarını yapmadan çıkar.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation