Continue Komutu

Parent Previous Next

Continue komutu bir döngüsel blok içerisinden istem dışı adım atlamasını sağlar.


Örnek


 z := 50;

 n := 1;

 while n<z do

 begin

   n := n + 1;

   if n=12 then

     Continue;

   z := z - 1;

 end;

       

n 12 olduğunda bloğun alttaki komutlarını yapmadan döngüye devam eder ama 12 olduğunda z ile ilgili işlemi yapmaz !!!!Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease