Döngüler

Parent Previous Next

Daha önce kısımlarda karşılaştırmaları anlatmıştık ancak bazı durumlar olabiliyor ki benzeri işlemleri defalarca belli şartlar altında gerçekleştirmemiz gerekebiliyor. Bu işlemleri döngü adı ile ifade edebiliriz.


Lazarus ile şu döngüler kullanılabilir:


FOR DO


WHILE DO


REPEAT UNTIL


Döngülerden Kaçışlar ve Adım atlamalar


Sırası ile alt başlıklarla gidelim...

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents