For Döngüsü

Parent Previous Next

For döngüsünün amacı daha önce belirlenen sayısal değer kadar blok içerisindeki işlemin yapılmasını sağlar.

Kullanımı şu şekildedir:


FOR  degisken := baslangic  TO sonsayi DO

 BEGIN

 END;


veya


FOR  degisken := baslangic  TO sonsayi DO

 Tek_Satirlik_Islem;Bunların dışında aşağı doğru azalan sayısal kontroller gerekebilir.


FOR  degisken := baslangic  DOWNTO sonsayi DO

 BEGIN

 END;


veya


FOR  degisken := baslangic  DOWNTO sonsayi DO

 Tek_Satirlik_Islem;


!  Azalan for döngüleri dizi işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir...Bir örnek:


Var

 n:integer;

Begin


 for n:=1 to 3 do

   ShowMessage('Ard arda mesaj...');


End;


Bu işlemin sonucu 3 tane mesaj ekrana gelir. Dikkat edilirse n adlı değişken tanımlanmıştır ancak hiç kullanılmamıştır.

For döngüsü kendisi için bir değişkene ihtiyaç duyar ki işlemini sonlandırabilsin...Bir başka örnek:


Var

 n:integer;

 toplam : integer;

Begin

 toplam := 0;

 for n:=1 to 10 do

   begin

     toplam := toplam + n;

   end;

End;


Bu örnekteki işlemin sonucu şöyle olur:


ADIM

1.  toplam = 1

2.  toplam = (1+2)  çünkü n artık 2

3.  toplam = (1+2+3)  

4.  toplam = (1+2+3+4)  

5.  toplam = (1+2+3+4+5)

6.  toplam = (1+2+3+4+5+6)

.

10. toplam = (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source