Küçük bir oyun sayı tutmaca

Parent Previous

Bu çalışmamızda oluşturduğumuz yazılım kendi içerisinde bir sayı tutsun ve sizin tahmin etmenize göre sizi yönlendirsin.

Örneğin tutulan sayı 5 olsun ve kullanıcıya bir sayı girmesini istesin eğer tutulan sayı küçük veya büyükse tuttuğu sayıya göre yönlendirme yapsın.


Bu işlemi yapmak için kullanıcıya giriş yapabilmemiz sağlayan InputBox komutunu kullanacağız.


Formumuz şöyle olsun:
Buton isimlerini şimdilik değiştirmeyeceğiz zira çok fazla nesne yok karışmayacaktır.


Yazılımın rastgele bir sayıyı hafızasında tutması için kullanılan komut Random komutudur. Bu komut ile belirlenen sayısal aralık içerisinde bir sayı üretimi sağlanır.


degisken := Random(100);


komutu ile degisken adlı değişken içerisinde rastgele bir sayı oluşur. Ancak kullanacağımız değişkenimiz genel bir değişken olmalı ve her procedure içerisinde çağırılabilmelidir.


Random sayıları sürekli üretebilmek için pascal Randomize; komutunun da kullanılmasını istiyor.

Bu işlemi form oluşurken bir kereye mahsus olarak yaptırmamız yeterlidir.


Formu çift tıkladığımızda form oluşturulurken olan işlemlerin yapıldığı alana ulaşırız.
Bunun için değişkenimizi form tanımının altında tanımlıyoruz.
İlk butonu çift tıklayıp içerisindeki iken şu kodları yazalım:
Bu işlem ile sayi_tut adlı değişkenimiz içerisinde rastgele bir sayı olacaktır.

İkinci butonu da aynı şekilde kodlayalım:
Burada yeni bir komut ile karşılaşıyoruz InputBox. Bu komutla kullanıcıya string bir bilgiyi girdirebilir ve içeride kullanabiliriz.

Kullanımı :


str_degisken := InputBox('Başlık','Giriş bilgisi','Varsayılan bilgi');


şeklindedir.

Bu komut string olduğu için sayısal bilgiye dönüştürmek için StrToInt komutu kullanılmıştır. Tabi daha önceki projelerde olduğu gibi şu anda hata kontrolleri yapılmıyor...


Bu projede IF komutu ile sayısal karşılaştırma da yapıldı:


 sayi_gir:= StrToInt( InputBox('Sayı','Lütfen tahmin giriniz.','') );

 if sayi_gir>sayi_tut then

   Label2.Caption:= 'Tutulan sayi küçük!';

 if sayi_gir<sayi_tut then

   Label2.Caption:= 'Tutulan sayi büyük!';

 if sayi_gir=sayi_tut then

   Label2.Caption:='Tebrikler bildiniz!';


Eğer sayı tutulan sayıya eşit değilse gerekli bilgileri Label2 adlı nesnenin başlık kısmına yazıyoruz...


Şimdi çalıştıralım:Tahmin gir düğmesine tıkladığımızda bizden bir bilgi girilmesini ister:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer