Lazarus IDE

Başlayalım ››
Parent Previous Next


Lazarus IDE bizim çalışmalarımızı hazırladığımız pencereyi ifade eder. Bu pencerede ana menü ve bileşkelerimiz ( Component ) bulunur. Orta kısımda form ve kod alanı sol kısımda kullanılan component özelliklerinin listelendiği Object Inspector ve en altta ise derleme esnasındaki işlemlerin listelendiği Messages kısmını görebilirsiniz.


Bu kitapta tüm menülerin incelenmesini yapmayacağız ancak bazı kısımlara sırası geldiğinde de değinmeden geçemeyiz.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator