Nesnel bir dil Object Pascal

Parent Previous Next

Object Pascal dili Borland tarafından klasik Pascal dilinin geliştirilmiş halidir. Bu dil ile fonksiyonların dışında nesnelerin (Object) kod içerisindeki işlevleri mümkün kılınmıştır.


Klasik kodlama yönteminde her data alanı ayrı ayrı tanımlanır veya bir kayıt türevi olarak işlem yapılır. Object Pascalda ise tanımlamaları daha soyut halde gerçekleştirilir.


Pascal dilinin yapısı kolay okunabilirlik amaç edinilmiştir. Böylece bir projeyi yıllar sonra açtığınızda da kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Tabi bunun eksi etkisi ise çok fazla kodlama ve klavye kullanımına sebep olmaktadır.


Bunu şöyle örneklendirebiliriz (Alıntı: Wikipedia):


program ObjectPascalExample;


type

 THelloWorld = class

   procedure Put;

 end;

procedure THelloWorld.Put;

begin

 Writeln('Hello, World!');

end;

var

 HelloWorld: THelloWorld;

begin

 HelloWorld := THelloWorld.Create;

 HelloWorld.Put;

 HelloWorld.Free;

end.


NOT:Bu örnekteki gibi bir programı sonraki sayfalarımızda tekrar ele alacağız.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor