Procedure ve Function Nedir?

Parent Previous Next

Her programın yapılandırılmasını sağlamak için küçük parçalara ayrıştırılması gereklidir.

Lazarus içerisinde iki tip alt program tanımı yapılabilmektedir.


procedure procedure_adi(parametre1,parametre2 : degisken);

begin

 .

 islemler;

 .

end;


function fonksiyon_adi(giris_parametre1,giris_parametre2 : degisken_tip): cikis_tip;

begin

 .

 islemler;

 .

 result := nihai_islem;

end;Bunların ana ayırıcı özelliği ise procedure tanımlarından geri dönen bir bilgi yoktur , fonksiyon tanımları ise geri dönen bir bilgiye sahiptir.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation