Tip tanımlamaları

Parent Previous Next

Bir önceki dizileri hatırlarsak orada öğrenciler ilgili bazı tanımlar yapmıştık. Ancak proje büyüdükçe tanımların daha anlamlı ve tanımlabilir olması gereklidir.


örnek bir kod aralığı:


.

.

.

 ogrenci_adi := 'mehmet';  

 ogrenci_soyadi := 'ulukaya';

 ogrenci_yas := 36;


.

.olsun burada mükerrer olarak ogrenci terimi kullanılmıştır öyle bir terim olsun ki kodlama esnasında rahatlıkla hatırlayabilelim.

Type teriminin bir çok kullanımı var ancak ilk başta kolay kullanımı göreceğiz.


Type tip_adi = tip_degiskeni veya record

 ilk_tanim : ilk_tip;

 ikinci_tanim : ikinci_tip;

 ucuncu_tanim : ucuncu_tip;

end;


Şimdi ise projemizdeki tanıma göre uyarlayalım:


Type ogrenci=record

   adi : string;

   soyadi : string;

   yas : integer;

end;


Kod içerisinde kullanım ise:

.

.

.

 ogrenci.adi := 'mehmet';

 ogrenci.soyadi := 'ulukaya';

 ogrenci.yas := 36;


.

.

.

şeklinde olacaktır.


Aynı şekilde tiplerden de diziler oluşturulabilir olduğunu hatırlatmakta fayda var.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator