Temel Değişkenler

Parent Previous Next

Temel değişkenler:


   integer        : Tamsayı değişkeni en çok kullanılan değişkendir kullanılan CPU'nun bit sayısına göre uzunluğu değişir. Eğer CPU 16 Bit bir işlemci ise -32768 ile 32767 arasında olur. 32bit ise -2147483648 .. 2147483647  arasında oynayacaktır.

   real                : Noktalı işlemlerin yapılmasını sağlayan değişken tipimizdir. Real değişkenlerin de limitlere göre farklı adlandırılan tipleri bulunmaktadır.

   char                : Tek bytelık bir bilgidir içerisinde karakter bulundurulabilir.

   boolean        : True (Doğru) ya da False (Yanlış) karşılaştırılmaları için kullanılır.

   string        : İçerisinde metinsel işlemlerin yapılabildiği char tipinden oluşan dizidir.

   


Bunların dışında CPU ların gelişimi ile beraber bir çok değişken tipi de bulunmaktadır. Sırası geldikçe tekrar bunlara değineceğiz.


Hazırlanacak olan yazılımdaki limitlerin durumuna göre gerekli değişkenlerin kullanılması gereklidir.

İstenirse bütün değişkenler en büyük data tipinde belirlenebilir ancak bu kez hafızada boş yere kullanım olacaktır.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor