Dizi değişkenleri

Parent Previous Next

Dizi değişkenleri:


Temel değişkenlerin dışında hemen hemen her değişken tipinden bir dizi oluşturulabilir. Bunun amacını şöyle anlatalım;


Projemizin amacı bir okuldaki kişilerin listesinin tutulması olsun bizden kişilerin adı,soyadı ve yaşını tutan bir yazılım istensin.


Bunu istersek şöyle yapabiliriz:


Var

 ogrenci1_adi : string;

 ogrenci1_soyadi : string;

 ogrenci1_yas : integer;

 ogrenci2_adi : string;

 ogrenci2_soyadi : string;

 ogrenci2_yas : integer;

 ogrenci3_adi : string;

 ogrenci3_soyadi : string;

 ogrenci3_yas : integer;

 .

 .  // devam eden tanımlar...

 .

 ogrenci100_adi : string;

 ogrenci100_soyadi : string;

 ogrenci100_yas : integer;Ancak bu şekilde tanımlalar derleyicinin derleme zamanını arttıracağı gibi her öğrenci için ayrı işlem yapılmasını zorunlu kılacaktır.

Bunun için dizi tanımlamaları yapılır yukarıdaki örneği dizi şekli ile tanımlayalım:


Var

   ogrenci_adi : array[1..100] of string;

   ogrenci_soyadi : array[1..100] of string;

   ogrenci_yas : array[1..100] of integer;

 

Ayrıca istenirse uzunlu belirsiz dizi de tanımlama yapılabilir bu durumda ise uzunluk kontrolü ekleme ve çıkartma gibi kısımlar kod içerisinden yapılır.


Var

   ogrenci_adi : array of string;

   ogrenci_soyadi : array of string;

   ogrenci_yas : array of integer;
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily