IF Komutu ile Karşılaştırmalar

Parent Previous Next

Lazarus ile bazı karşılaştırma işlemlerini genel olarak IF .. THEN ELSE IF... bloğu ile yapabilirsiniz.

Genel olarak kullanımı şöyledir:


var

 sayi1 : integer;

 sayi2 : integer;

begin

  .

  .

  sayi1 := 100;

  sayi2 := 130;

 

  IF sayi1<sayi2 THEN ShowMessage('Sayı1 Sayı2 den küçük...');


  IF sayi1>sayi2 THEN ShowMessage('Sayı1 Sayı2 den büyük...');

  .

end;


IF bloğu ile iç içe bir çok IF bloğu oluşturulabilir ancak çok fazla kullanımı okunurluğu bozacaktır.


if num>num_top then

 if num<eski_num then

   if num<>ilk_num then


gibi blok kurulabilir bunun yerine istenirse


if (num>num_top) AND (num<eski_num) AND (num<>ilk_num) then

 begin

 end;


şeklinde de kullanılabilir.


IF bloğu içindeki karşılaştırma terimleri şunlardır:


=        : eşit mi

>        : büyük mü

>=        : büyük eşit mi

<        : küçük mü

<=        : küçük eşit mi

<>        : farklı mı

in        : Eğer bir set bilgisi ise içerisinde mi şeklinde kullanılır.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation